Ornäs Båtklubb

Box 938

781 29 Borlänge

Besöksadress:

Tomnäsvägen 10

784 78 Borlänge

Hamnkontoret är öppet

Måndagen den 6 juni
Måndagen den 4 juli
Måndagen den 15 augusti
Måndagen den 12 september

17:30-18:30

0243-22 37 42

info@ornasbatklubb.se


 Startsida

Information

Organisation

Avgifter

Medlemsansökan

Fotoarkiv

Knep & Knop

Länkar

Utbildning


Logga in på

Medlemmarnas sidor


Logga in till BAS

 

Organisation

Uppdaterad 2020-05-19

Ny sida 1 Organisation
Ordförande
Fredrik Vaker
070-311 55 01
Vice ordförande
Göran Dalestedt
070-362 96 10
Kassör
Eric Andersson
070-710 31 72
Sekreterare
Ronny Tenggren
070-810 75 77
Ledamot
Erik Embretsen
073-394 22 02
Suppleanter
Peter Holver
076-526 15 57
Mats Hurtig
070-688 16 88
Anna Broman
073-054 96 01
Lars Rehnberg
070-316 58 56
Johanna Mejer
070-513 98 84
Eric Granath
070-668 53 30
Lars-Göran Jansson
070-639 11 55

Dalarnas Båtförbund
Bo Bjurman
070-648 43 51
Runns Båtförbund
Tony Norström
070-633 21 45
Utprickning
Dan Toft
070-554 87 66