Ornäs Båtklubb

Box 938

781 29 Borlänge

Besöksadress:

Tomnäsvägen 10

784 78 Borlänge

Hamnkontoret är öppet

helgfria måndagar

13/5 - 9/9

17:30-18:30

0243-22 37 42

info@ornasbatklubb.se


 Startsida

Information

Organisation

Avgifter

Medlemsansökan

Fotoarkiv

Knep & Knop

Länkar

Utbildning


Logga in på

Medlemmarnas sidor


Gör denna till

din startsida

 

Organisation

Uppdaterad 2019-10-27

Ny sida 1 Organisation

Ornäs Båtklubbs Styrelse

 

 

Ordförande

Fredrik Vaker

070-311 55 01

 

Vice ordförande

Göran Dalestedt

070-362 96 10

 

Kassör

Eric Andersson

070-710 31 72

 

 

Sekreterare

Ronny Tenggren

070-222 06 04

 

 

Ledamot

Per Olsson

070-216 18 73

 

 

Suppleanter:

Per-Olof Lindberg

070-471 72 76

 

Peter Holver

076-526 15 57

 

Mats Hurtig

070-668 16 88

 

 

Dalarnas Båtförbund 

Bo Bjurman

070-648 43 51

 

Runns Båtförbund

Tony Norström

070-633 21 45

 

Utprickning

Fredrik Vaker

070-311 55 01

 

Ornäs Båtklubb är ansluten till: