Ornäs Båtklubb

Box 938

781 29 Borlänge

Besöksadress:

Tomnäsvägen 10

784 78 Borlänge

Hamnkontoret är öppet

helgfria måndagar

15/5 - 11/9

Juli stängt

17:30 - 18:30

0243-22 37 42

info@ornasbatklubb.se


 Startsida

Information

Organisation

Avgifter

Medlemsansökan

Fotoarkiv

Knep & Knop

Länkar

Utbildning


Logga in på

Medlemmarnas sidor


Gör denna till

din startsida

 

Organisation

Uppdaterad 2017-06-14

Ny sida 1 Organisation

Styrelsen

 

Ordförande

Fredrik Vaker

070-311 55 01

fredrik.vaker@telia.com

 

Vice ordförande

Göran Dalestedt

070-362 96 10

goran.dalestedt@gmail.com

 

Kassör

Per-Olov Eriksson

070-724 52 75

peo.eriksson@telia.com

 

 

Sekreterare

Ronny Tenggren

070-222 06 04

ronny.tenggren@afconsult.com

 

Ledamot

Per Olsson

0243-809 38

070-216 18 73

pippiolsson@hotmail.com

 

 

Suppleanter:

Eric Andersson

070-710 31 72

eric@dalalas.se

 

Peter Holver

0243-811 81

076-526 15 57

peter.holver@rebil.se

 

Gunilla Dahlgren

023-632 74

070-339 21 96

gunilla@dahlgren.nu

 

Dalarnas Båtförbund 

Per-Olov Eriksson

070-724 52 75

peo.eriksson@telia.com

 

Runns Båtförbund

Gunilla Dahlgren

023-632 74

070-339 21 96

gunilla@dahlgren.nu

 

Utprickning

Fredrik Vaker

0243-22 34 19

070-311 55 01

fredrik.vaker@telia.com

Ornäs Båtklubb är ansluten till: