Ornäs Båtklubb

Box 938

781 29 Borlänge

Besöksadress:

Tomnäsvägen 10

784 78 Borlänge

Hamnkontoret är öppet

helgfria måndagar

15/5 - 11/9

Juli stängt

17:30 - 18:30

0243-22 37 42

info@ornasbatklubb.se


 Startsida

Information

Organisation

Avgifter

Medlemsansökan

Fotoarkiv

Knep & Knop

Länkar

Utbildning


Logga in på

Medlemmarnas sidor


Gör denna till

din startsida

 

Organisation

Uppdaterad 2017-12-19

Ny sida 1 Organisation

Styrelsen

 

 

Ordförande

Fredrik Vaker

070-311 55 01

 

 

Vice ordförande

Göran Dalestedt

070-362 96 10

 

 

Kassör

Per-Olov Eriksson

070-724 52 75

 

 

Sekreterare

Ronny Tenggren

070-222 06 04

 

 

Ledamot

Per Olsson

070-216 18 73

 

 

 

Suppleanter:

Eric Andersson

070-710 31 72

 

 

Peter Holver

076-526 15 57

Gunilla Dahlgren

070-339 21 96

 

 

Dalarnas Båtförbund 

Per-Olov Eriksson

070-724 52 75

 

 

Runns Båtförbund

Gunilla Dahlgren

070-339 21 96

Utprickning

Fredrik Vaker

070-311 55 01

 

Ornäs Båtklubb är ansluten till: